Payrolling

Wilt u zélf uw medewerkers werven en selecteren en de bijbehorende (loon)administratie uitbesteden? Dan biedt payroll uitkomst. U bepaalt zelf wie u aanneemt, de hoogte van het salaris en de aard van de werkzaamheden. En Flexalent verzorgt het hele traject van salarisbetalingen, afdrachten, aanmelding bij de ziektekostenverzekeraar, informatieverstrekking aan instanties enz.

Payroll zorgt voor flexibelere personeelsinzet, vrijwaring voor werkgeversrisico’s als ziekte, verzuim en leegloop, administratieve lastenvermindering, vaste en duidelijke all-in tarieven.